Dự Án

Dự án khách sạn Đồng Khởi (Grand)

Dự án lát sàn gỗ khách sạn đồng khởi
  • Tên dự án: Cung cấp và lắp đặt hoàn thiện sàn gỗ khách sạn Đồng Khởi.
  • Địa chỉ: số 8, đường Đồng Khởi, Bến Nghé, Q1, Tp.HCM

Hình ảnh thực tế công trình:

Dự án lát sàn gỗ khách sạn đồng khởi

Dự án lát sàn gỗ khách sạn đồng khởi

Dự án lát sàn gỗ khách sạn đồng khởi

Back To Top